Dag Farestvedt Raaheim*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: ideutvikling, datainnsamling, gjennomføring og transkribering av intervjuer, analyser, utarbeiding av manuskriptet.

Dag Farestvedt Raaheim er medisinstudent på femteåret.

Artikler av Dag Farestvedt Raaheim*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media