Dag Aurlien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Dag Aurlien (f. 1962) er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege. Plutselig, uventet død ved epilepsi var et sentralt tema i doktoravhandlingen hans. Han har spisskompetanse på området og har bidratt substansielt i større grad enn de øvrige forfatterne. Han har også tatt ansvar for sluttføringen av artikkelen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og følgende interessekonflikter: Han har mottatt foredragshonorar fra GlaxoSmithKline, en av produsentene av lamotrigin.

Nevrologisk avdeling

Stavanger universitetssjukehus

Artikler av Dag Aurlien
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media