Dag Aarsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Aarsland

Dag Aarsland, Kenn Freddy Pedersen, Uwe Ehrt, Kolbjørn Bronnick, Michaela D. Gjerstad, Jan Petter Larsen
25.09.2008
I tillegg til endringer i de klassiske nigrostriatale dopaminerge strukturer, opptrer det endringer i en lang rekke andre nevrotransmittersystemer og limbiske og kortikale strukturer ved Parkinsons...
Kristin Sæle, Hogne Sønnesyn, Einar Svarstad, Dag Aarsland
12.02.2009
Forekomsten av alvorlig nyresvikt (ramme 1) ( 1 , 2 ) som krever nyreerstattende behandling i form av dialyse eller nyretransplantasjon, er økende, særlig i den eldre del av befolkningen ( 3 ). Hos...
Dag Aarsland, Arvid Rongve, Tormod Fladby, Ingelin Testad, Miia Kivipelto, Bengt Winblad
15.11.2011
Nylig ble nye diagnosekriterier for Alzheimers sykdom publisert. Den viktigste forandringen er at diagnosen nå kan stilles tidligere, før demens er utviklet. En annen viktig endring er at biomarkører...
Ragnhild Eide Skogseth, Tormod Fladby, Ezra Mulugeta, Dag Aarsland
15.11.2011
Antallet personer som får en demensdiagnose er økende. Den hyppigste årsaken til demens er Alzheimers sykdom. Demens er en klinisk diagnose, mens supplerende undersøkelser...