Conrad Arnfinn Bjørshol

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Conrad Arnfinn Bjørshol

Anna Marie Moe Øvstebø, Geir Sverre Braut, Conrad Arnfinn Bjørshol
22.03.2021
Dagens lovverk hindrer utlevering av taushetsbelagt informasjon til en tredjeperson. Vi mener tiden er moden for å revurdere dette. Hvert år får over 3 500 mennesker i Norge hjertestans utenfor...
Conrad Arnfinn Bjørshol, Bjørn Jamtli, Jo Kramer-Johansen, Helge Myklebust, Steinar Olsen, Trond Nordseth, Sven Mollekleiv, Siw Lilly Osmundsen, Jan Erik Nilsen, Hans Morten Lossius
09.09.2019
Training in first aid has a long tradition in Norway. We believe that survival after time-critical events outside hospital can be further improved through systematic training. Illustration: Helene...
Conrad Arnfinn Bjørshol, Bjørn Jamtli, Jo Kramer-Johansen, Helge Myklebust, Steinar Olsen, Trond Nordseth, Sven Mollekleiv, Siw Lilly Osmundsen, Jan Erik Nilsen, Hans Morten Lossius
09.09.2019
Førstehjelpsundervisning har lange tradisjoner i Norge. Vi tror overlevelsen ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus kan bli enda bedre gjennom systematisk opplæring. Illustrasjon: Helene Brox...
Sigrun Anna Qvindesland, Conrad Arnfinn Bjørshol, Ingunn Aase, Bente Rossavik, Merete Kluge
15.12.2015
Traditionally, different health professions have been trained independently of one another. In Stavanger, we have developed a simulation-based training programme whereby medical, nursing and...
Sigrun Anna Qvindesland, Conrad Arnfinn Bjørshol, Ingunn Aase, Bente Rossavik, Merete Kluge
15.12.2015
Tradisjonelt har ulike helseprofesjoner blitt utdannet uavhengig av hverandre. I Stavanger har vi utviklet et simuleringsbasert treningsopplegg der lege-, sykepleie- og ambulansestudenter får trening...