Clement S. Trovik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Clement S. Trovik

Jon Helgestad, Odd R. Monge, Elling Ulvestad, Frode Svendsen, Johan Eide, Karen Rosendahl, Gunnar Houge, Clement S. Trovik
23.03.2006
De siste 40 år har kreftoverlevelsen hos barn økt fra ca. 15 % til 75 %. Gevinsten er nå 7 000 ekstra leveår for et årskull barn med kreft i Norge. Det skyldes nye behandlingsmetoder, opprettelsen av...
Clement S. Trovik
20.08.2001
Sarkom er kreft med utgangspunkt i muskel- og skjelettsystemet. Selv om muskel- og skjelettsystemet utgjør 70 % av kroppsmassen, er det bare 1 % av all malignitet som har sitt utgangspunkt her. Ca...