Claussen B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claussen B

Claussen B, Bjerkedal T
10.06.1999
Sammendrag I 1991 ble kriteriene for innvilging av uførepensjon strammet inn. Denne artikkelen er fra en av evalueringene som myndighetene tok initiativ til. To utvalg av førstegangssøkere i 1990 og...
Claussen B, Bjerkedal T
10.06.1999
Sammendrag Kilder til livsopphold hos dem som fikk avslag på søknad om uførepensjon før og etter innstrammingen i 1991 er et sosialpolitisk viktig tema. Alle førstegangssøkere fra Østfold og Møre og...