Claus Ola Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claus Ola Solberg

Bjørn-Erik Kristiansen, Petter Brandtzæg, Bjarne Bjorvatn, Claus Ola Solberg
29.01.2009
Den norske vaksinen mot gruppe B-meningokokksykdom og utprøvingen av den er blitt kritisert i mediene og av det offentlige granskingsutvalget. Kritikken er dels feil, dels ensidig. Vaksinen er sikker...
Liv Mathiesen, Tore Midtvedt, Claus Ola Solberg
21.09.2006
Daptomycin er et antibakterielt middel som ble godkjent for det europeiske markedet, også det norske, i februar 2006. Midlet er for behandling av kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner forårsaket av...
Steinar Skrede, Haakon Sjursen, Claus Ola Solberg
20.11.2001
Akutt bakteriell meningitt er en akutt infeksiøst betinget inflammasjon i pia og arachnoidea. Infeksjonen griper imidlertid ofte over på hjernen, subcortex og de perifere nervene og forårsaker...
Claus Ola Solberg
10.12.2001
Trolig har mikrobiologen Hans Zinsser rett når han i sin velkjente bok Rats, lice and history hevder at infeksjonssykdommene har hatt større innvirkning på historiens gang enn både politikere og...
Venke Skibeli, Ingvild Aaløkken, Egil Lingaas, Tore Midtvedt, Claus Ola Solberg, Kjetil K. Melby
26.08.2010
Tigesyklin tilhører en ny klasse antibiotika – glycylsyklinene – som er en videreutvikling fra tetrasyklinene. Det har effekt overfor grampositive og gramnegative bakterier samt aerobe og anaerobe...
Siamak Yazdankhah, Jørgen Lassen, Tore Midtvedt, Claus Ola Solberg
10.12.2013
Siden tidenes morgen har infeksjoner hatt den dominerende plassen i menneskets sykdomspanorama. Selv om man ikke kjente årsaken til disse sykdommene, har man alltid forsøkt å bekjempe dem. Mangfoldet...