Claes Tropé

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claes Tropé

Claes Tropé, Ole-Erik Iversen
26.03.2009
Alle potensielle nyvinninger, særlig intervensjoner overfor friske mennesker, må gjennomgå kritisk vurdering av nytte, sikkerhet og kostnad. Tidsskriftets redaktør har følt ansvar overfor HPV-...
Claes Tropé, Janne Kærn, Gunnar Sæter, Martin Gore
06.11.2003
Hvert år dør om lag 300 norske kvinner av ovarialkarsinom. Kjemoterapi står sentralt i behandlingen, og flere typer cytostatika har vist seg effektive. Kombinasjonen paklitaxel-karboplatin har i...
Claes Tropé
10.08.2002
I dette nummer av Tidsskriftet belyser Helga Salvesen nytten av masseundersøkelse med henblikk på endometriekarsinom basert på litteratursøk i databaser som Pubmed, Cochrane og BibSys (1)...
Claes Tropé
20.10.2002
Laparoskopisk operasjonsteknikk representerer en metodologisk og kirurgisk innovasjon som raskt har fått stor anvendelse innen gynekologien. Teknikken har en rekke fordeler sammenliknet med åpen...
Claes Tropé, Marit Scheistrøen, Amin P. Makar
20.04.2001
Gynekologisk kreft utgjør 12 – 15 % av alle krefttilfeller hos kvinner. Selv om de fleste tilfellene diagnostiseres hos eldre kvinner, rammer ca. 20 % av tilfellene kvinner i fertil alder (1). Hos...
Claes Tropé, Marit Scheistrøen, Magne Aas, Vera Abeler, Kathrine Lie, Amin Makar
30.09.2001
Vulvacancer er en sykdom som særlig rammer eldre kvinner. Årlig insidens fordelt på aldersgrupper viser høyest insidens fra aldersgruppen 50 – 59 år og oppover (1). Selv om sykdommen er årsak til...
Claes Tropé
10.08.2000
Jaran Apold og medarbeidere har i Tidsskriftet nr. 16/2000 (1) kommentert vår artikkel om ovarialcancerscreening (2). Den handlet først og fremst om screening i normalbefolkningen. Kun et lite...
Anita Lyngstadaas*, Roald Ekanger, Bjørn Hagen, Anna Himmelmann, Ole Erik Iversen, Torbjørn Iversen, Randi Nordal, Ole Frithjof Norheim, Mathias Onsrud, Steinar Tretli, Claes Tropé
03.02.2005
Epitelial ovarialcancer er en fellesbetegnelse på kreftsvulster som utgår fra overflateepitelet i eggstokkene. I Norge registreres det årlig omkring 500 nye tilfeller av ovarialcancer (primær...
Helga B. Salvesen, Ole Erik Iversen, Claes Tropé
17.11.2005
Til tross for en økt innsikt i det genetiske grunnlaget for gynekologisk kreft er dette fortsatt en viktig dødsårsak blant kvinner ( 1 ). For sykdomsgruppen har imidlertid flere nyvinninger...