Claes G. Tropé

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claes G. Tropé

Tone Bjørge, Anne Dørum, Claes G. Tropé
10.05.2000
På verdensbasis er ovarialcancer den sjette vanligste kreftformen blant kvinner, og fører til ca. 100 000 dødsfall årlig (1, 2). I den vestlige delen av verden er mortaliteten av ovarialcancer høyest...
Claes G. Tropé, Vera Abeler, Mark Baekelandt, Janne Kærn
20.01.2000
Globalt sett er ovarialcancer den 6. hyppigste kreftformen blant kvinner, og står for 4,3 % av alle krefttilfeller hos kvinnelige pasienter (1). De høyeste insidensratene er rapportert i Nord-Europa...
Claes G. Tropé, Mark Baekelandt, Tone Bjørge, Vera Abeler, Janne Kærn
30.09.2000
I 1929 beskrev Taylor (1) og i 1932 Taylor & Alsop (2) en egen gruppe epiteliale ovarialsvulster som hadde histopatologiske egenskaper og en biologisk virkning som var en mellomting mellom de...
Vera M. Abeler, Claes G. Tropé
20.02.2000
Diagnostisk kan det være vanskelig å skille borderline ovarialtumorer fra benignt cystadenom og høyt differensiert karsinom. Å velge riktig behandling for den enkelte pasient er heller ikke helt...