Christoph Michael Wahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Christoph Michael Wahl (f. 1969) er lege og spesialist i nevrologi fra Tyskland. Han er overlege ved Avdeling for nevrologi og Nevromuskulært kompetansesenter, Universitetssykehuset i Tromsø og er tilknyttet nevromuskulær forskningsgruppe ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt honorar for forelesninger fra Pfizer, men dette er ikke knyttet til denne artikkelen.

Nevrologisk avdeling

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Christoph Michael Wahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media