Christoffer Smith

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christoffer Smith

Christoffer Smith
26.11.2013
Vedtaket om å gjeninnføre graderte karakterer ved profesjonsstudiet i medisin er et resultat av en gjennomgående uryddig prosess preget av skittent spill fra dekanatet og ledelsen av...
Christoffer Smith
11.02.2014
Frode Vartdal og Jan Frich forsøker å svare på noe av kritikken jeg presenterer i min kommentar i Tidsskriftet. Jeg merker meg at Vartdal kun kommenterer spørsmålet om lovbrudd, og lar kritikken om...