Christine Tvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christine Tvedt

Eirik Sundlisæter, Christine Tvedt
13.11.2018
Vascular endothelial growth factor is central to the pathogenesis of a number of ocular diseases. Drugs that inhibit vascular endothelial growth factor have opened up new possibilities for the...
Eirik Sundlisæter, Christine Tvedt
05.11.2018
Vaskulær endotelial vekstfaktor er sentral i patogenesen ved en rekke øyesykdommer. Legemidler som hemmer vaskulær endotelial vekstfaktor, har gitt helt nye muligheter til å forebygge svaksynthet og...