Christina Sundal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christina Sundal

Irene H. Flønes, Kristoffer Haugarvoll, Christina Sundal, Charalampos Tzoulis
20.10.2015
Difficulty in walking is a common reason for referral to a neurologist. We present a patient with slowly progressive walking difficulties and white matter changes on MRI. The patient was first...
Irene H. Flønes, Kristoffer Haugarvoll, Christina Sundal, Charalampos Tzoulis
20.10.2015
Difficulty in walking is a common reason for referral to a neurologist. We present a patient with slowly progressive walking difficulties and white matter changes on MRI. Walking difficulties are a...
Irene H. Flønes, Kristoffer Haugarvoll, Christina Sundal, Charalampos Tzoulis
20.10.2015
Problemer med gangen er en vanlig årsak til henvisning til nevrolog. Vi presenterer en pasient med langsomt progredierende gangvansker og hvitsubstansforandringer på MR-undersøkelse. Figur 1 MR-...