Christian von Plessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian von Plessen

Christian von Plessen
01.03.2007
Palliativ kjemoterapi utover tre kurer gir verken høyere overlevelse eller bedre livskvalitet hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft. Det viser en ny norsk studie. Hvert år rammes over...
Roy M. Bremnes, Christian von Plessen, Stein Sundstrøm
10.08.2006
Optimal utredning, korrekt behandling og nye behandlingsstrategier kan gi bedre resultater ved lungekreft. Oppdaterte faglige retningslinjer er nødvendig. Lungekreft er i all hovedsak en selvpåført...