Christian A. Vedeler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Christian A. Vedeler (f. 1958) er overlege og professor i nevrologi. Han har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, litteratursøk og utarbeiding/revisjon av selve manuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

og

Nevrologisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Christian A. Vedeler
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media