Christian A. Vedeler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian A. Vedeler

Kristin N. Varhaug, Christian A. Vedeler, Charalampos Tzoulis, Laurence A. Bindoff
16.02.2017
Multippel sklerose (MS) er en immunmediert inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet karakterisert av demyelinisering og aksonal degenerasjon. Sykdommen preges av bortfallssymptomer forårsaket av...
Anette Storstein, Alla Bru, Christian A. Vedeler
29.11.2007
Limbisk encefalitt er en samlebetegnelse for inflammatoriske tilstander som rammer en eller begge temporallappers mediale deler, som også kalles det limbiske system. Det består av hippocampus,...
Anette Storstein, Christian A. Vedeler
12.03.2009
Paraneoplastiske nevrologiske sykdommer (PNS) er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander som rammer nervesystemet sekundært til kreftsykdom i et annet organ, og som sannsynligvis er mediert via...
Nina K. Aarskog, Christian A. Vedeler
10.02.2002
Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er blant de vanligste arvelige nevrologiske tilstander, med en estimert prevalens på en av 2 500 (1). Den ble beskrevet første gang i 1886 av franskmennene Charcot...
Bjørn Karlsen, Christian A. Vedeler
10.03.2001
Sepsis er en alvorlig komplikasjon til ulike infeksjoner. Under forløpet kan det inntre sviktende funksjon av flere organer, noe som krever intensiv behandling med kunstig ventilasjon, dialyse,...
Ole Andreas Hovda, Kjell-Morten Myhr, Jostein Kråkenes, Christian A. Vedeler
10.03.2001
Myksom er en sjelden tumor i hjertet som påvises i ca. 1/2 000 – 1/10 000 tilfeller i autopsimaterialer. Det er den hyppigste primærtumor, og utgjør i post mortem-studier ca. 30 – 50 % av kardiale...
Jan Magnus Fredheim, Christian A. Vedeler
10.04.2003
Churg-Strauss’ syndrom ble først beskrevet av J. Churg og L. Strauss i 1951 ( 1 ). Astma, allergisk rhinitt, pulmonal og systemisk vaskulitt som affiserer små og middels store kar, samt...
Lisa Jørgensen, Christian A. Vedeler
19.05.2005
Miller-Fishers syndrom, første gang beskrevet av Fisher i 1956 ( 1 ), er en akutt polynevropati karakterisert av triaden oftalmoplegi, ataksi og arefleksi. Tilstanden opptrer ofte postinfeksiøst...
Finn Greve-Isdahl, Gunhild Holmaas, Christian A. Vedeler
21.02.2012
En ti måneder gammel jente ble innlagt med mage- og luftveissymptomer. I løpet av noen dager utviklet hun respirasjonsproblemer og nevrologiske symptomer. Deretter skjedde det totalt uventede –...
Silje Agnethe Stokke Kvistad, Stig Wergeland, Øivind Torkildsen, Kjell-Morten Myhr, Christian A. Vedeler
15.10.2013
Neuromyelitis optica (NMO) er en demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet som er assosiert med antistoffer mot akvaporin-4. Tilstanden er sjelden, men kan forveksles med multippel sklerose og...