Christian Tappert

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

St. Olavs hospital

Han har bidratt med datainnsamling, tolking av data og utarbeiding/revisjon av manuset.

Christian Tappert er overlege og siden 2011 representant i NOIS-referansegruppen for fagområdet gynekologi i Helse Midt-Norge.

Artikler av Christian Tappert
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media