Christian Alexander Vedeler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Alexander Vedeler

Emilia Børhaug, Christian Alexander Vedeler
22.03.2021
Neurosarcoidosis is a rare, non-necrotising, granulomatous disease which affects both the central and the peripheral nervous system. The condition most frequently manifests as part of systemic...
Emilia Børhaug, Christian Alexander Vedeler
22.03.2021
Nevrosarkoidose er en sjelden, ikke-nekrotiserende, granulomatøs sykdom, hvor både det sentrale og det perifere nervesystemet rammes. Tilstanden manifesterer seg oftest som ledd i systemisk...