Christer Mjåset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christer Mjåset

Christer Mjåset, Haldor Byrkjeflot, Fredrik A.S.R. Hanssen, William Wynn-Jones
08.09.2020
Bundled payments were introduced in the Norwegian health service in 2019. This article examines the historical background and knowledge base relating to this payment model, whose use is steadily...
Christer Mjåset, Haldor Byrkjeflot, Fredrik A.S.R. Hanssen, William Wynn-Jones
20.08.2020
I 2019 ble forløpsbasert finansiering innført for første gang i den norske helsetjenesten. I denne artikkelen gjennomgår vi den historiske bakgrunnen og kunnskapsgrunnlaget for denne...
Christer Mjåset
25.05.2020
Christer Mjåset er nevrokirurg, forfatter, tidligere leder av Yngre legers forening og tidligere visepresident i Legeforeningen. Nå arbeider han ved Harvard School of Public Health/Harvard Business...
Christer Mjåset
01.11.2018
Apart from tuberculosis and syphilis, few diseases have been as steeped in myth as epilepsy. The generalised tonic-clonic seizure has been associated with phenomena ranging from divine powers and...
Christer Mjåset
04.09.2017
Helse-Norge står ved flere veiskiller de kommende årene. Derfor trenger vi en regjering og en helseminister som tør ta grep for å sikre kvaliteten på vår offentlige helsetjeneste. Og som tør prate...
Christer Mjåset
24.08.2006
Hotakainen, Kari Isakskatedralen 144 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 329 ISBN 82-02-24858-2 Hvordan er det plutselig å miste alle minnene fra et sytti år langt liv? Det er i denne hjelpeløse...
Christer Mjåset
08.04.2011
Christensen, Lars Saabye Bernhard Hvals forsnakkelser 588 s. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-33049-1 Når Lars Saabye Christensen (f. 1953) kommer med ny roman, er det alltid en...
Christer Mjåset
27.03.2012
Ved siden av tuberkulose og syfilis er det få sykdommer som opp gjennom tidene har vært mer mytebefestet enn epilepsi. Det generaliserte tonisk-kloniske anfallet har vært assosiert med alt fra...
Christer Mjåset
22.09.2015
Faren min var karkirurg. Han forsøkte aldri å overtale meg til å bli lege. Han trivdes i jobben. Jeg var med på hjemmebesøk til pasienter som barn og leste tegneserier mens han gjorde undersøkelser...