Cecilie Therese Hagemann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

St. Olavs hospital

og

Institutt for klinisk og molekylær medisin

NTNU

Hun har bidratt med innsamling av data samt utarbeiding og revisjon av manus.

Cecilie Therese Hagemann er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege og førsteamanuensis.

Artikler av Cecilie Therese Hagemann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media