Cecilia Margareta Montgomery Øien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilia Margareta Montgomery Øien

Frode Edvardsen, Cecilia Margareta Montgomery Øien, Arne Helland
11.10.2016
Manglende medikamentetterlevelse er en vanlig årsak til terapiresistent hypertensjon, men kan være vanskelig å avdekke. Leger overvurderer ofte medikamentetterlevelsen. Serumkonsentrasjonsmåling av...