Cecilia Margareta Montgomery Øien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Cecilia Margareta Montgomery Øien (f. 1959) er spesialist i nyresykdommer og overlege ved Avdeling for nyresykdommer, St. Olavs hospital.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Cecilia Margareta Montgomery Øien
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media