Cato Innerdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Cato Innerdal er spesialist i samfunnsmedisin og kommuneoverlege i Molde kommune.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han er deltidsansatt i Helsedirektoratet og underviser på grunnkurs for allmennleger og på kurs om helserett og førerkortsaker.

Artikler av Cato Innerdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media