Cathrin Nikolaisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Cathrin Nikolaisen (f. 1968)

er førsteamanuensis ved revmatologisk avdeling ved Universitetet i Tromsø. Hun har ph.d. om revmatoid artritt og biomarkører.

Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har mottatt honorar for foredrag fra Pfizer i 2010.

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Tromsø

Artikler av Cathrin Nikolaisen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media