Carsten Nieder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carsten Nieder

Siv Gyda Aanes, Carsten Nieder, Jan Prytz, Francis Odeh
29.10.2018
When cancer patients develop new neurological symptoms, it is important to think broadly in terms of differential diagnostics. The cancer itself, but also the treatment and circumstances surrounding...
Siv Gyda Aanes, Carsten Nieder, Jan Prytz, Francis Odeh
23.10.2018
Ved nye nevrologiske symptomer hos pasienter med kreft er det viktig å tenke differensialdiagnostisk bredt. Selve kreftsykdommen, men også behandlingen og omstendighetene rundt en alvorlig diagnose...