Carl W. Langberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl W. Langberg

Carl W. Langberg, Svein Solheim*, Steinar Hagen
10.03.2000
Utviklingen av perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA) har på mange måter revolusjonert behandlingen av angina pectoris og er i dag den mest anvendte invasive behandlingsform for koronar...
Jan Oldenburg, Hege Sagstuen Haugnes, Olav Dahl, Åsa Karlsdottir, Carl W. Langberg, Olbjørn Klepp, Arne Solberg, Torgrim Tandstad
25.08.2015
En gruppe anerkjente onkologer anbefaler aktiv overvåking fremfor adjuvant kjemoterapi til alle pasienter med stadium I-testikkelkreft. Vi mener en slik beslutning må tas individuelt. Pasienten bør...