Carl Lindgren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl Lindgren

Carl Lindgren
10.05.2000
Förlossning och eftervård av den nyförlösta kvinnan och hennes barn på sjukhus är en historiskt sett relativt ny företeelse. Traditionellt har barn fötts i hemmet och kvinnan har biståtts av en...
Carl Lindgren, Tina Nilsson
20.01.2000
Vad gäller en eventuell behandling i hemmet med fototerapi delar vi helt Ruud Hansens uppfattning att behandling skall ske under kvalificerad observation. Detta behöver dock inte med nödvändighet...
Carl Lindgren, Jens B. Grøgaard
02.06.2005
Upplösningen av den svensk-norska unionen är ett exempel på en fredlig separation mellan två brödrafolk. Förhandlingarna som ledde fram till denna ägde rum i Karlstad sommaren 1905. De svenska och...