Carl G. Schaanning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl G. Schaanning

Carl G. Schaanning
28.02.2000
Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom utgjør en stor gruppe og er ofte storbrukere av helsetjenester. Sykdommen er kronisk og progredierer over mange år og kan bli invalidiserende. Den har en...
Carl G. Schaanning
30.03.2000
Jeg takker Carl Ditlef Jacobsen for hans kommentar til min artikkel om evaluering av rehabiliteringskurs for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom. Under kurset ble det i legens undervisning i...