Carl Fredrik Schou

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Carl Fredrik Schou (f. 1957)

er seksjonsoverlege og spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: carl.fredrik.schou@akersykehus.no

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

og

Gastroenterologisk kirurgisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Aker

Artikler av Carl Fredrik Schou
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media