Camilla Rygg Kjørsvik*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: gjennomgang av pasientjournaler, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte manusversjon.

Camilla Rygg Kjørsvik var under arbeidet med hovedoppgaven legestudent og er nå lege i spesialisering 1 ved Medisinsk avdeling og Kirurgisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Artikler av Camilla Rygg Kjørsvik*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media