Camilla Andreasen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk medisin

UiT – Norges arktiske universitet

Hun har bidratt med tolking av data, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Camilla Andreasen er lege i spesialisering og doktorgradsstipendiat.

Artikler av Camilla Andreasen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media