Britt Kveim Svendsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Britt Kveim Svendsen (f. 1958) er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun er diagnostiker i de kliniske undersøkelsene i autismestudien i MoBa.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nasjonalt folkehelseinstitutt

og

Nic Waals Institutt

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Artikler av Britt Kveim Svendsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media