Brita Tønne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: britatonne@hotmail.com

Olafiaklinikken

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: litteratursøk, innhenting av bilder, utarbeiding og revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Brita Tønne er lege i spesialisering.

Artikler av Brita Tønne
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media