Bratteberg A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bratteberg A

Andersen BM, Røed RT, Solheim N, Levy F, Bratteberg A, Kristoffersen K, Moløkken I
30.08.1998
Sammendrag Luftkvalitet og mikrobiologisk kontaminering ble undersøkt i to nybygde operasjonsstuer med og uten laminær luftstrøm (laminar air flow, LAF). Begge operasjonsstuer hadde samme an-tall...