Branimir Draganov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Branimir Draganov

Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Oliver Meyerdierks, Solbjørg Sagedal, Harald Langberg, Branimir Draganov
16.10.2017
Overlege Håvard Viko døde på Hallingdal sjukestugu 10. august av lungekreft etter tre år med sykdom. Han var født i Gol og ble 55 år. Etter endt studium i 1988 var han i turnus ved Kristiansund...
Ingrid Os, Christina S. Fredheim, Branimir Draganov, Aud Høieggen, Kjersti Svendsen Andersson
09.01.2003
Angiotensinkonvertase (ACE)-hemmere og angiotensin II-antagonister brukes i behandling av en rekke tilstander, og er blant førstevalgsmedikamentene ved hypertensjon. Fallet i nyrefunksjon ved...
Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Branimir Draganov, Trond Jenssen, Hallvard Holdaas
10.04.2002
Hypertensjon er den faktor som i størst grad bestemmer progrediering av nyreskade og nyresvikt (1). Effektiv blodtrykksbehandling reduserer tap av nyrefunksjon (2). Likevel øker antall pasienter med...
Aud Høieggen, Branimir Draganov, Ingrid Os
10.06.2001
Høyt blodtrykk er en av de viktigste årsakene til hjertesvikt. Fra slutten av 1980-årene kom de første rapportene om at det også foreligger en sammenheng mellom nyrearteriestenose og akutt lungeødem...
Nils-Einar Kløw, Branimir Draganov, Ingrid Os
10.06.2001
Metformin er et av flere perorale antidiabetiske medikamenter. Stadig flere diabetikere benytter nå metformin pga. god lipidprofil og gunstig effekt ved økt insulinresistens. En gjennomgang av...
Gudrun E. Norby, Karoline Lerang, Hallvard Holdaas, Jan Tore Gran, Erik H. Strøm, Branimir Draganov, Ingrid Os, Anders Hartmann, Inge-Margrethe Gilboe
03.06.2010
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun multiorgansykdom. Den rammer i stor grad kvinner i fertil alder, og man regner med en kvinne-mann-ratio på 9 : 1 ( 1 ). Insidens og prevalens av...