Per Brandtzæg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Brandtzæg

Per Brandtzæg, Ståle Eskeland
17.04.2008
Fredrik Fasting Torgersens begjæring om ny behandling av sin livstidsdom ble avslått i 2006. Randi Rosenqvist fremsetter i en artikkel om rettsmedisinske vurderinger i Tidsskriftet nr. 3/2008...
Per Brandtzæg, Ståle Eskeland
12.06.2008
Vi takker Randi Rosenqvist for svaret på vår kommentar om Torgersen-saken i Tidsskriftet nr. 8/2008 ( 1 , 2 ). Det er riktig at Torgersen mener at det de sakkyndige gjorde i 1958, var å «villede...
Audun E. Berstad, Per Brandtzæg
30.03.2000
Basert på Audun E. Berstads prøveforelesning for den medisinske doktorgrad, selvvalgt emne, Universitetet i Oslo 16.11. 1998 Økning av allergiske sykdommer Det har vært en dramatisk økning av...
Ludvig M. Sollid, Per Brandtzæg
20.10.2005
Den store Jahreprisen for 2005 er tildelt Sirpa Jalkanen fra Universitetet i Turku for hennes banebrytende forskning på betennelsesprosesser. Sirpa Jalkanen. Foto Petri Hollmen Sirpa Jalkanen er født...