Børge Sivertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Børge Sivertsen

Børge Sivertsen, Anne Relbo, Lars Gullestad, Marit Hellesvik, Ingelin Grov, Arne Andreassen, Svein Simonsen, Odd Geiran, Odd E. Havik
13.12.2007
Etter første hjertetransplantasjonen i 1967 ( 1 ) er det på verdensbasis utført over 73 000 slike ( 2 ). Prognosen for overlevelse ble betydelig bedre med introduksjonen av nye typer immunsuppressive...
Bjørn Bjorvatn, Børge Sivertsen, Nicolas Øyane, Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen
10.09.2009
Insomni er definert som dårlig/lite søvn – enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning eller fordi pasienten subjektivt opplever at søvnen er av dårlig...
Børge Sivertsen, Siri Omvik, Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Bjørn Bjorvatn
21.10.2004
Insomni defineres gjerne som redusert kvalitet, varighet eller effektivitet av søvn ( 1 ). Man skiller mellom primær og sekundær insomni. Primær insomni er søvnløshet uten bakenforliggende etiologi,...
Live Landmark, Rolf Marvin Bøe Lindgren, Børge Sivertsen, Per Magnus, Sven Conradi, Signe Nome Thorvaldsen, Johan Kvalvik Stanghelle
15.03.2016
The cause of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalopathy (CFS/ME) is not well understood and is disputed, and therapeutic options are limited. Many patients who attended the Lightning Process...
Live Landmark, Rolf Marvin Bøe Lindgren, Børge Sivertsen, Per Magnus, Sven Conradi, Signe Nome Thorvaldsen, Johan Kvalvik Stanghelle
15.03.2016
Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er uavklart og omstridt, og behandlingsmulighetene er begrensede. Mange som har deltatt på kurset Lightning Process har...
Fred Holsten, Ståle Pallesen, Børge Sivertsen
08.04.2011
Illustrasjonsfoto Istockphoto Søvnvansker er 24-timersproblemer fordi de også går utover funksjonen på dagtid. Om lag 10 % av befolkningen antas å ha et alvorlig og langvarig problem med nattesøvnen...