Bjørnstad A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørnstad A

Bjørnstad A, Heiberg A
30.10.1996
Sammendrag Neurofibromatose type 1 er en neurokutan tilstand som i prinsippet kan affisere alle organsystemer i kroppen, men særlig affiserer hud, nervesystem og skjelett. Basert på en hyppighet på 1...