Bjørn Tennøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevroradiologisk enhet

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Bjørn Tennøe er spesialist i radiologi og overlege i team for nevrovaskulær intervensjon.

Artikler av Bjørn Tennøe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media