Bjørn Tennøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Tennøe

Lars Tveit, Brian Enriquez, Bjørn Tennøe, Bogna Warsza, Lars Jørgen Garstad, Martin Weisshaar, Anne Hege Aamodt
14.12.2020
Under covid-19-pandemien kommer det stadig flere rapporter om hjerneslag hos smittede. Vi presenterer her en pasient med cerebral venetrombose i etterkant av covid-19. Cerebral venetrombose er en...
Inger Sandvig, Bjørn Tennøe, Ann-Sofie Eriksson
09.03.2006
En ti år gammel tidligere frisk gutt oppsøkte fastlegen på grunn av feilstilling av venstre fot. Moren hadde lagt merke til at han gikk nesten bare på lateralsiden av foten, og han kunne ha problemer...
Mirza Jusufovic, Øivind Gjertsen, Fakhira Khalid, Bjørn Tennøe, Mona Skjelland
20.10.2015
A man in his 50s was stopped by the police because he had driven his car on the wrong side of the road. He was admitted on suspicion of stroke. He was confused on examination. Cerebral CT and CT-...
Mirza Jusufovic, Øivind Gjertsen, Fakhira Khalid, Bjørn Tennøe, Mona Skjelland
20.10.2015
En mann i 50-årsalderen var blitt stoppet av politiet fordi han hadde kjørt bil mot kjøreretningen. Han ble innlagt med spørsmål om hjerneslag. Ved undersøkelsen var han konfus. Cerebral CT og CT-...