Bjørn Hofstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Hofstad

Bjørn Hofstad, Solveig Norheim Andersen, Arild Nesbakken
18.10.2007
Kolorektale polypper har stort malignitetspotensial. Det brukes derfor store ressurser på påvisning, behandling og oppfølging av disse. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å gi en oppdatering...
Bjørn Hofstad
28.06.2007
Et smell høres ved endoskopisk fjerning av en rectumpolypp hos en 71 år gammel pasient, og endoskopet drives ut av rectum. Eksplosjon i endetarm er en sjelden, men fryktet komplikasjon ved...
Bjørn Hofstad
28.06.2007
A bang is heard in connection with endoscopic removal of a rectal polyp from a 71 year old patient, and the endoscope is expelled from the rectum. Explosions in the rectum are a rare, but feared,...
Ghous Gondal, Egil Johnson, Hans-Olaf Johannessen, Bjørn Hofstad
01.05.2008
I 1724 beskrev den nederlandske legen Hermann von Boerhaave spontan emetisk oesophagusperforasjon med dødelig utfall hos storadmiral baron de Wassenaer ( 1 ). I 1946 var det en 47-årig kvinne med...
Bjørn Hofstad, Arild Nesbakken, Jan Eritsland, Odd Brørs, Per Morten Sandset
06.11.2008
Pasienter som skal til endoskopisk undersøkelse av gastrointestinaltractus, blir i ulik grad bedt om å seponere hemmere av blodplateaggregasjonen i en periode før undersøkelsen for å unngå...
Taran Søberg, Bjørn Hofstad, Leiv Sandvik, Maren Johansen, Idar Lygren
03.06.2010
Hematemese og melena er vanlige årsaker til akuttinnleggelse i sykehus. Peptisk ulcus i ventrikkel eller duodenum er ofte blødningskilden og påvises hos 40 – 50 % av pasientene. I tillegg påvises...
Asle Medhus, Bjørn Hofstad, Bodil Selbekk, Idar Lygren,, Olav Sandstad, Truls Hauge
14.01.2014
Magne Osnes Magne Osnes døde 7. oktober, 76 år gammel. En uvanlig professor med mange talenter er gått bort. Han vokste opp på Jevnaker og hadde aner fra Åheim på Sunnmøre, et sted han etter hvert...