Bjørn Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Haug

Bjørn Haug, Ole Jonas Rolstad, Johnny Vegsundvåg
25.10.2016
Norsk hjerteinfarktregister har gitt et helt nytt innblikk i forløp og behandling ved akutt hjertesykdom. Både denne og forrige regjering har hatt som eksplisitt målsetting å tilby befolkningen...
Bjørn Haug, Ole Jonas Rolstad, Johnny Vegsundvåg
13.10.2016
Norsk hjerteinfarktregister har gitt et helt nytt innblikk i forløp og behandling ved akutt hjertesykdom. Både denne og forrige regjering har hatt som eksplisitt målsetting å tilby befolkningen...
Bjørn Haug, Knut Tore Lappegård
20.11.2008
I kommentaren til vår artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2008 hevder Knut Gjesdal & Eivind S. Platou at indikasjonen for pacemakerimplantasjon hos vår pasient var tynn ( 1 ). Vår motivasjon for å...
Bjørn Haug, Anders Åvall, Svein-Arne Monsen
28.05.2009
Bruk av helikopter som primærtilbud til pasienter med akutt alvorlig sykdom og skade blir stadig vanligere. Selv om nytten av denne virksomheten var omdiskutert i 1990-årene ( 1 , 2 ), er det nå bred...
Bjørn Haug, Knut Tore Lappegård
06.11.2008
Ettersom indikasjonsområdet for implanterbare kardiologiske innretninger utvides, vil flere yngre kvinner være aktuelle for slik behandling. Denne artikkelen viser at pacemakerbehandling kan la seg...
Margit Steinholt, Bjørn Haug
20.01.2000
Vår familie består av mor, far og fire unger. Vi er med andre ord litt annerledes fordi vi er flere enn gjennomsnittsfamilien. Vi er også annerledes fordi vår yngste sønn ikke likner på noen andre av...