Bjørn Guldvog

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Bjørn Guldvog er dr.med. og helsedirektør i Helsedirektoratet. Han har vært allmennlege, sykehjemslege, sykehuslege og professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Bjørn Guldvog
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media