Bjørn Guldvog

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog, Hans Th. Waaler
24.06.2019
Våren 1905 var to små søstre i full lek. Et uhell førte til at den ene søsteren fikk fingeren kappet av med øks. En kyndig allmennlege sørget for at historien likevel endte godt. Snøen hadde trukket...
Bjørn-Inge Larsen, Bjørn Guldvog
03.05.2007
Nasjonal helseplan skiller mellom nasjonale og lokale retningslinjer ( 1 ). Sosial- og helsedirektoratet er den eneste aktøren som har mandat til å lage nasjonale retningslinjer for helsetjenesten...
Ole Morten Rønning, Nevrologisk avdeling, Bjørn Guldvog
30.08.2000
Basert på en undersøkelse publisert i Stroke 1999 (1) Materiale og metode Pasienter ≥ 60 år henvist til Sentralsykehuset i Akershus innen 24 timer etter symptomdebut av et hjerneslag ble prospektivt...
Bjørn Guldvog
20.10.2000
Det er et overordnet faglig og helsepolitisk mål at ventetiden for behandling av livstruende sykdom skal være så kort som overhodet mulig. Temaet er flere ganger omtalt i Tidsskriftet (1 – 3)...
Bjørn-Inge Larsen, Bjørn Guldvog, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
17.03.2005
Norsk helse- og sosialtjeneste er organisert for å takle kriser. Flodbølgekatastrofen gav systemet en stor utfordring. Norsk helse- og sosialtjeneste er organisert for å takle kriser. Jordskjelvet og...
Bjørn Guldvog
08.01.2013
Helsedirektoratet arbeider nå med å utvikle den medisinske nødmeldetjenesten ytterligere. Viktige elementer i dette arbeidet er utarbeiding av en bedre koordinering mot de andre nødetatene, og...
Cecilie Daae
11.06.2013
Manglende berdskapsretningslinjer ble omtalt i Tidsskriftet nr. 7/2013 ( 1 ). Oppfølgingen av de anbefalte tiltakene etter 22. juli er godt i gang. Helsedirektoratet vurderer og utreder tiltak og...