Bjørn Erik Neerland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Erik Neerland

Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Watne, Maria Krogseth
03.04.2020
Mange av pasientene med covid-19 vil utvikle delirium. Dette gir ekstra utfordringer for helsepersonell i en allerede krevende situasjon. Vi kommer her med noen konkrete råd om håndtering av delirium...
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
25.03.2019
Delirium is an acute change in attention, awareness and cognition that arises in association with physiological changes such as illness, injuries or surgery ( Box 1 ) ( 1 ). Delirium may affect...
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
13.03.2019
Delirium er en akutt endring i oppmerksomhet, bevissthet og kognisjon som oppstår i forbindelse med fysiologiske endringer som sykdom, skader eller kirurgi ( ramme 1 ) ( 1 ). Delirium kan ramme alle...
Bjørn Erik Neerland, Maria Krogseth, Torgeir Bruun Wyller
05.03.2018
I beskrivelsen av symptomene ved delirium brukes flere engelske ord som ikke er lette å oversette til norsk. Hva skal vi kalle awareness, arousal, alertness, attention og consciousness? De fleste...
Marius Myrstad, Bjørn Erik Neerland, Guri Hagberg, Leiv Otto Watne
23.06.2017
Gamle mennesker utgjør en høy andel av dem som innlegges i sykehus. Rask vurdering av mental status i akuttmottaket er viktig der det er mistanke om sepsis eller annen akutt sykdom. Vi foreslår å...
Bjørn Erik Neerland
23.08.2016
Holm, Ellen Astrid Rønholt, Finn Geriatri 464 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 475 ISBN 978-87-628-1387-8 Geriatri er en danskspråklig lærebok hvor målgruppen i første rekke er...
Bjørn Erik Neerland, Marc Ahmed, Leiv Otto Watne, Karen Roksund Hov, Torgeir Bruun Wyller
28.01.2014
A new tool for assessing level of consciousness may improve the diagnosis of delirium. We have translated the Observational Scale of Level of Arousal (OSLA) into Norwegian and will use it in clinical...
Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Watne, Torgeir Bruun Wyller
20.08.2013
Delirium, ofte kalt «akutt forvirring», kjennetegnes av raskt innsettende endringer i bevissthetsnivået, med oppmerksomhetssvikt og kognitive forstyrrelser, eventuelt også persepsjonsforstyrrelser (...
Bjørn Erik Neerland, Marc Ahmed, Leiv Otto Watne, Karen Roksund Hov, Torgeir Bruun Wyller
28.01.2014
Et nytt verktøy for vurdering av bevissthetsnivå kan bedre diagnostikken av pasienter med delirium. Vi har oversatt Observational Scale of Level of Arousal (OSLA) til norsk og vil ta den i bruk i...