Bjørn Erik Neerland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bjørn Erik Neerland er ph.d., spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, forsker ved Oslo Delirium Research Group og leder for Faggruppen for delirium i Norsk forening for geriatri.

Artikler av Bjørn Erik Neerland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media