Bjørn Erik Neerland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Bjørn Erik Neerland er ph.d., spesialist i indremedisin og i geriatri, forsker og overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Bjørn Erik Neerland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media