Bjørn Einar Nielssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Einar Nielssen

Bjørn Einar Nielssen
06.05.2019
Torben Wisborg trekker frem variasjon i bruk av CT som primærundersøkelse av skadete pasienter ( 1 ). Artikkelen i Lancet, som Wisborg viser til, sammenlignet bruk av tidlig traume-CT ved multitraume...
Bjørn Einar Nielssen
05.11.2018
Jeg har i løpet av en seks år lang prosess fått erfare hvor vanskelig det kan være å få publisert virkelighetsdata som kunne være av interesse for mange. Jeg håper at mine erfaringer kan komme andre...
Bjørn Einar Nielssen
08.11.2016
Takk for svar fra forfatteren på min kommentar. Vi er altså enige om at gadoliniumkontrast ikke skal gis uten en god indikasjon, da det er flere risikoer forbundet med dette. Problemet er at dette...
Bjørn Einar Nielssen
25.10.2016
Det er merkverdig at denne artikkelen, som aspirerer til å legge grunnlag for framtidig diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med multippel sklerose, ikke problematiserer bruken av...