Bjørn Egil Vikse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Egil Vikse

Ann-Elin Meling Stokland, Ida Kloster, Bjørn Egil Vikse, Arne Skjold, Renate Vik, Bjørn Gunnar Nedrebø
27.04.2021
En kvinne i 50-årene ble innlagt med akutte magesmerter, hypoksi og alvorlig laktacidose. I forløpet utviklet hun rabdomyolyse, akutt nyresvikt og transaminasestigning. Den komplekse sammensetningen...
Bjørn Egil Vikse
17.03.2005
De siste 20 årene har insidensen av kronisk nyresvikt gradvis økt, og i 2002 utviklet 419 pasienter i Norge terminal nyresvikt. Avhandlingen består av fire relativt ulike epidemiologiske studier av...
Per Olav Rui, Einar Svarstad, Leif Bostad, Bjørn Egil Vikse
07.08.2012
Akutt nyresvikt er en alvorlig tilstand som kan ha mange årsaker. Rask diagnostikk og korrekt behandling er viktig for å hindre alvorlige komplikasjoner og bedre prognosen. En mann i 50-årene...
Øystein Sefland, Bjørn Gunnar Nedrebø, Goran Kovacevic, Bjørn Egil Vikse
12.01.2016
Farmakokinetikk og farmakodynamikk viser stor individuell variasjon, kan variere over tid og påvirkes av mange ytre og indre faktorer. Spesielt hos pasienter med høy alder, komorbiditet og...