Bjørn Busund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Busund

Jeanne Mette Goderstad, Marit Lieng, Bjørn Busund
17.12.2009
Tom Tanbo kommenterer at det er situasjoner der nasjonal veileder i generell gynekologi anbefaler laparotomi ved behandling av kvinner med ektopisk graviditet. Det gjelder hemodynamisk ustabile...
Jeanne Mette Goderstad, Marit Lieng, Bjørn Busund
13.08.2009
Det er et grunnleggende prinsipp i Norge at alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helsetjenester ( 1 ). Laparoskopisk kirurgi og vaginal hysterektomi gir mindre postoperative smerter, lavere...
Bjørn Busund, Britt-Ingjerd Nesheim, Fridtjof Jerve, Halvard Gjønnæss, Éva og Pál Grabner, Else og Imre Hercz
30.06.2001
Sverre Stray-Pedersen Mandag 28. mai kom et sjokkbudskap til Kvinnesenteret, Ullevål sykehus. Avdelingsoverlege Sverre Stray-Pedersen var brått og uventet gått bort. Hjertet sviktet...
Marit Lieng, Bjørn Busund, Johan C. Ræder, Tor Iversen
07.05.2013
Tall for gynekologisk kirurgi viser at endringer i refusjonslogikk og takster de siste årene ser ut til å slå uheldig ut – både medisinskfaglig og økonomisk. I...