Bjørn Bjorvatn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Bjorvatn

Bjørn Bjorvatn
28.02.2000
Med insomni mener vi en utilstrekkelig eller inadekvat søvn som resulterer i nedsatt funksjonsnivå på dagtid i form av tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Insomnien kan...
Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn
16.06.2005
Det er en høy forekomst av innsovningsvansker, hyppige oppvåkninger og tidlig morgenoppvåkning hos sykehjemspasienter ( 1 ). I en norsk studie var prevalensen av søvnforstyrrelser 72 % ( 2 ). Det ser...
Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn
16.06.2005
Med økende alder blir det vanskeligere å sove sammenhengende natten igjennom, samtidig som det blir vanskeligere å holde seg våken om dagen ( 1 ). Det skjer en omfordeling av søvn fra natt til dag,...
Bjørn Bjorvatn
26.11.2013
Pensjonisten har vært avhengig av å ta sovemedisin i 12 år, uten tilfredsstillende effekt, men nå benytter han tankebilder for å få sove. Og effekten er veldig god. Slike beretninger er interessante...
Anders Johansson, Kjersti Gjerde, Sverre Lehmann, Bjørn Bjorvatn, Kahtan Al-azawy, Shashi Gulati, Morten E. Berge
27.05.2014
Apnéskinner er et godt dokumentert og nødvendig behandlingsalternativ for obstruktivt søvnapnésyndrom. Ved Senter for søvnmedisin, Haukeland universitetssykehus, er det etablert en klinikk med...
  •