Bjørg-Helene Renaa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørg-Helene Renaa

Bjørg-Helene Renaa
30.08.2002
Rådet for legeetikk ved Reidun Førde uttrykker i Tidsskriftet nr. 17/2002 skepsis mot kirurgisk rekonstruksjon av jomfruhinner (1). Rådets uttalelse er foranlediget av en forespørsel fra en (eneste...