Bjartveit K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjartveit K

Jenum AK, Stensvold I, Bjartveit K, Thelle DS, Hjermann I
10.01.1998
Sammendrag Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant 40-åringer av begge kjønn fra undersøkelser i Oslo helseråds regi fra 1981-88 er analysert og sammenholdt med data for 40-årige menn i Oslo-...