Bjarte Steinkjer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarte Steinkjer

Bjarte Steinkjer
01.12.2015
A woman in her 40s with increasing facial dermatitis. The dermatitis appeared while her home was being redecorated, and several rooms were painted with water-based paint. Over the past four years she...
Bjarte Steinkjer, Katarina Zak Stangeland, Carsten Sauer Mikkelsen
18.03.2011
Hennatatoveringer er blitt svært populære, og det kan synes som om forekomsten av kontaktallergi øker. Vi har hatt flere pasienter med slike plager og vil gjerne gi en kort oversikt over fenomenet...
Bjarte Steinkjer
01.12.2015
En kvinne i 40-årene fikk et økende utslett i ansiktet. Dette oppsto samtidig med oppussingsarbeid i hjemmet der flere rom ble malt. Det ble benyttet vannbasert maling. De siste fire årene hadde hun...