Bjarte Sanne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarte Sanne

Bjarte Sanne
09.09.2004
Hensikten med avhandlingen var å undersøke mulige assosiasjoner mellom arbeidsliv og angst og depresjon i den store norske befolkningsbaserte studien Helseundersøkelsen i Hordaland 1997 – 99 (HUSK)...
Bjarte Sanne, Alv A. Dahl, Grethe Seppola Tell
20.02.2001
De alvorlige følgene av depresjoner har fått økende oppmerksomhet det siste tiåret. The Global Burden of Disease Study fant at alvorlig depresjon var den fjerde største årsak til funksjonsnedsettelse...
Bjarte Sanne, Alv A. Dahl, Grethe S. Tell
20.05.2001
På Stig Heskestad ”virker det overfladisk og lettvint å fastslå at depresjoner effektivt lar seg behandle”, slik vi hevder. Han bygger sitt synspunkt dels på noen nye oversiktsartikler og dels på...