Bjarne Smevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarne Smevik

Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Bjarne Smevik, Arne Borthne
20.05.2000
Barn skiller seg på enkelte viktige områder fra voksne. De har raskere respirasjon og hjerteaktivitet, beveger seg lettere under undersøkelser og er vanskeligere å få til å ligge stille. De har også...
Tom Monclair, Tryggve Lundar, Bjarne Smevik, Ingunn Holm, Karen Helene Ørstavik
26.11.2013
Currarino syndrome (CS) ( 1 ) is a rare condition with a highly variable clinical presentation, which in some cases is inherited in an autosomal dominant fashion ( 2 , 3 ). Up until 2008, around 300...
Tom Monclair, Tryggve Lundar, Bjarne Smevik, Ingunn Holm, Karen Helene Ørstavik
26.11.2013
Currarinos syndrom (CS) ( 1 ) er en sjelden tilstand, med svært variabel klinisk presentasjon, som i en del tilfeller arves autosomalt dominant ( 2 , 3 ). Frem til 2008 var det kun publisert vel 300...
Bjarne Smevik
25.02.2014
Tjønneland, Ruth Mona Lagesen, Bente Barneradiografi En veiledning i praksis. 229 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris 279 ISBN 978-82-450-1182-1 Målgruppen er primært radiografer, både...